طراحی ساختمان

طراحی ساختمان از مهمترین مراحل در فرایند ساخت است. طراحی صحیح ساختمان باعث افزایش ایمنی و کیفیت بنا می‌شود. علاوه بر این، طراحی نیز در جنبه های سبک، زیبایی و ارزش افزوده مهم است. در طراحی ساختمان به عنوان جزئی از محیط پایدار شهری، باید نیازها و نیازمندی‌های زیست محیطی و جامعه را مدنظر قرار داد. به همین دلیل، پایداری ساختمان و استفاده از منابع طبیعی و انرژی ها در واحدهای پایدار کلیدی است. در کل، طراحی ساختمان مرحله ای حیاتی است که نیاز به تصمیمات عقلانی دارد

بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان به منظور بهبود یا تغییر کیفیت و ایمنی ساختمان صورت می‌گیرد. این فرآیند در برخی موارد نیاز به دستکاری سازه‌های تحت بار و تعمیر و نگهداری سیستم‌های برقی، گازی و حرارتی را دارد. بازسازی امکان تجدید نظر در طرح اولیه ساختمان و جایگزینی مواد با شیوه‌های جدید جهت بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی را فراهم می‌سازد. این فرآیند به عنوان یک راه حل هوشمندانه برای جلوگیری از خراب شدن و سقوط ساختمان و همچنین بهبود کیفیت زندگی ساکنان، بسیار اهمیت دارد.

نوع ساختمان

نوع بازسازی

لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

بازسازی کامل

بازسازی بخشی از محل

برآورد قیمت طرحی ساختمان مسکونی

لطفا فرم زیر را بادقت تکمیل کنید.

برآورد قیمت طرحی ساختمان اداری

لطفا فرم زیر را بادقت تکمیل کنید.

برآورد قیمت طرحی ویلا

لطفا فرم زیر را بادقت تکمیل کنید.

برآورد قیمت بازسازی کامل

لطفا فرم زیر را بادقت تکمیل کنید.

برآورد قیمت بازسازی بخشی از محل

لطفا فرم زیر را بادقت تکمیل کنید.